Välkommen till Skanör-Falsterbo Viltvårdsförening
 
 
 
 
 
 
 Vår förening Vårt program Vår tidning Meddelanden Köp och sälj Bilder  Kontakter
 Vår förening Jakthundsgruppen Vår tidning Meddelande Köp & Sälj Årsmöte  Kontakter
Skyttegruppen Hundhållning Jägarkursen  Medlemsanmälan
  Ungdomsgruppen Hundträning  Adressändring
Jakt-Prov kommitéen Fasanutsättning
Kurser/Utbildning Valborgsbålet

Årsmöte 2020

Årsmötet hade samlat ett 70-tal deltagare och avhölls på Skanörs Gästis.på Skanörs G
Det bjöds på god mat, vilken, som vanligt, smakade bra. bjöds på god mat, kaffe ock lät si
Leif Carlsson blev omvald som ordförande, och styrelsen fick i övrigt följande utseende: Lars Persson, Christer Dahlsjö
Henrik Hansson, Ulf Löfstedt, Torbjörn Andrén, Jonas Karlsson, Emil Appelgren och Maj-Lis Åkesson.
Till ordförande att leda mötet valdes Bengt Hansson.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Fredrik Jönsson från Jägarförbundet höll ett
  trevligt och lärorikt föredrag om fältvilt och viltvård.