Välkommen till Skanör-Falsterbo Viltvårdsförening
 
 
 
 
 

 

 

 
 Vår förening Vårt program Vår tidning Meddelanden Köp och sälj Bilder  Kontakter
 Vår förening Jakthundsgruppen Vår tidning Meddelande Köp & Sälj Årsmöte  Kontakter
Skyttegruppen Hundhållning Jägarkursen  Medlemsanmälan
  Ungdomsgruppen Hundträning  Adressändring
Jakt-Prov kommitéen Fasanutsättning
Kurser/Utbildning Valborgsbålet

Regler för hundhållning i Vellinge kommun

Eftersom kommunen stränder är så värdefulla ur flera aspekter, gäller följande regler för när och hur man

får ha hundar på stränderna och i markerna.

 

Jaktlagen

Under tiden 1 mars - 20 aug. skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i

marker där det finns vilt. Under övriga tider på året skall hundar hållas under

sådan tillsyn att de hindras från att driva eller följa vilt, när de inte används vid jakt.

 

Lokala Ordningsföreskrifter

Hundar får inte vistas på stränder under tiden 15 maj - 31 aug. mellan kl. 06.00 - 20.00.

Föroreningar efter hundar skall plockas upp på stränder, lekplatser och begravningsplatser.

 

Flommen

Koppeltvång under tiden 1 mars - 31 okt. med undantag för hund som används som apportör vid jakt.

Hundar får ej medföras på badstränder mellan 06.00 - 20.00 under tiden 1maj - 31 aug.

 

Skanör - Höll

Koppeltvång under tiden 1 mars - 20 aug. med undantag av hund som används som apportör vid jakt.

 

Ljungskogens och Ljunghusens strandbad.

Koppeltvång 1 mars - 31 aug. Hundar får ej medföras på stränder kl. 06.00 - 20.00 under tiden 1 maj -

31 aug.

 

Skanörs Ljung, Kämpinge Strandbad, N. Ljunghusen, Eskilstorps ängar och holmar

och Gavelsbjer.

Här gäller jaktlagen och de lokala ordningsföreskrifterna. Olämpligt att låta hundar springa lösa i hagar

med betesdjur.

 

Skanörs norra revel, Ängsnäset, Lilla Hammarsnäs och holmar samt Måkläppen.

nom dessa fågelskyddsområde gäller beträdningsförbud både för människor och hundar under fåglarnas

häckningstid. Skanörs norra revel 15 april - 15 juli.

Ängsnäset  1 april - 15 juli. Lilla Hammarsnäs och holmar 15 april - 15 juli.

 

För Måkläppen som även är sälskyddsområde gäller beträdnadsförbud för människor

1/2 - 31/10.

OBS ! Hundförbud gäller hela året för Måkläppen.

 

Lv 4:s skjutfält i Falsterbo

På skjutfältet gäller allemansrätten med därtill gällande hundhållningsregler.

Se utdrag från Naturvårdsverket
 

Hundbadplats

Stranden norr om Skanörs hamn, från pirarmen och 150 m norrut är hundbadplats året om.