Välkommen till Skanör-Falsterbo Viltvårdsförening
 
 
 
 
 
 
 Vår förening Vårt program Vår tidning Meddelanden Köp och sälj Bilder  Kontakter
 Vår förening Jakthundsgruppen Vår tidning Meddelande Köp & Sälj Årsmöte  Kontakter
Skyttegruppen Hundhållning Jägarkursen  Medlemsanmälan
  Ungdomsgruppen Hundträning  Adressändring
Jakt-Prov kommitéen Fasanutsättning
Kurser/Utbildning Valborgsbålet

Jakt & Provkommitéen

Intresset att jaga exempelvis kanin inom Falsterbo Golfklubbs marker

och även på Flommen, har visat sig vara av stort intresse.

Detta intresse har väckts sedan Jaktspanielklubbens ordförande

Tina Ivarsson testat och berömt markerna.

I Jakt & Provkommitténs regi och med ansvarig Magnus Svärd i spetsen

har två prov avhållits med stor framgång. Detta har gjort att ytterligae

prov har planerats under 2011 och 2012.

 

Genom Jakt & Provkommittén och i Skanör-Falsterbo Viltvårdsförenings

regi kan man med stor sannolikhet tillföra föreningen nya infallsvinklar

som kan ge föreningen nya aktiviteter, uppmärksamhet, nya medlemmar

och annan PR som gynnar föreningens tillväxt och framtid.

 

Jakt, undervisning och prov kan också genomföras på markerna, samt

visa och demonstrera jakthundar i praktisk jakt, sök och apport.

Vår jägarexamensutbildning med flertalet intresserade och studerande

ungdomar och andra, kan medverka och få praktisk undervisning.

 

På föreningens årsmöte den 23 februari 2010 antogs motionen om en Jakt &

Provkommitté med Ulf Löfsted som administratör samt Magnus Svärd

som ansvarig provledare och Fredrik Alström som deltagare i den

praktiska jakten. Magnus och Fredrik är dessutom vana skyttar och

känner markerna väl.