Välkommen till Skanör-Falsterbo Viltvårdsförening
 
 
 
 
 
 
 Vår förening Vårt program Vår tidning Meddelanden Köp och sälj Bilder  Kontakter
 Vår förening Jakthundsgruppen Vår tidning Meddelande Köp & Sälj Årsmöte  Kontakter
Skyttegruppen Hundhållning Jägarkursen  Medlemsanmälan
  Ungdomsgruppen Hundträning  Adressändring
Jakt-Prov kommitéen Fasanutsättning
Kurser/Utbildning Valborgsbålet

Skyttegruppen

Skyttegruppen har i uppgift att förse klubbens medlemmar med möjlighet till god
skjutträning. Gruppen skall också stå för utbildning och arrangemang i både hagel- och
kulskytte. Utbildning för "Jägarskolan" och ansvar för elevens vapen, ammunition ingår
också i gruppens uppgifter.
Kulskytte Cal. 22
Under sommarmånaderna skjuter vi på måndagar, kl. 18.00, ute på skjutbanan på
Ljungen. Du kan se under "Meddelande", när vi är igång.
Kulskytte klass-1.
Skyttegruppen har för avsikt att iordningställa skjutvallen på Ljungen, där vi sedermera
skall kunna skjuta med klass-1 vapen.
Hagelskytte
Gruppen kommer att bistå klubbens medlemmar med skjutträning och undervisning ute
på lerduvebanan på Ljungen, vilken vi hyr av FSSK, vid valda tillfällen.
Skyttesimulator
Träna upp din skjutskicklighet och få samtidigt reda på varför du bommar. Upplysningar!
Föreningen kan ordna en gruppresa om tillräckligt intresse finns.
Om du är intresserad kontakta Leif Carlsson, 070-512 72 60 eller e-post: leif@sfvf.se
Arbetsgrupp: Freddie Dorén, Lars Ahnfält, Per Thonning, Lars Persson, Magnus Svärd,
Aldo samt Göran Lilja.
Huvudansvarig: Leif Carlsson tel: 070-512 72 60 eller leif@sfvf.se
Ansvarig kulbanan: Lasse Persson tel: 0705-476454 eller lasse@mellangatan.se